Canal Streets gode støttespillere

Canal Street får uvurderlig hjelp og støtte fra trofaste og musikkglade sponsorer. De hjelper oss å lage en festival der kultur, det offentlige og næringsliv har ett felles mål: å skape opplevelser for publikum.

Arendal Fossekompani

Arendals Fossekompani er et gammelt energiselskap med stor betydning for utviklingen i Arendalsregionen. Gikk inn i Canal Street ved emisjonen i 2007.

Fossekompaniet tilfører bedriftskompetanse og økonomisk perspektiv, og utfyller festivalens spennende eierskap i balansen mellom offentlig og privat sektor.

Sparebanken Sør

Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet. I 2014 fusjonerte Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss. Begge banker var blant de første sparebankene i Norge.

Sparebanken Sør er nå landets sjette største norskeide sparebank, med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 34 kontorer fordelt på Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Rogaland.

Sørnorsk jazzsenter

Sørnorsk Jazzsenter (SNJS) stiftet i 1998, er et regionalt formidlings- og servicesenter for jazz med Agderfylkene og Telemark som geografisk arbeidsområde. Sørnorsk Jazzsenter har som formål å formidle jazz og beslektede musikkformer primært i form av konserter, samt å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for denne typen musikk på Sørlandet.

Sørnorsk Jazzsenter støtter Canal Street på vårt jazzprogram, og med vårt arbeid med unge talenter.

Clarion Hotel Tyholmen

Clarion Hotel Tyholmen er vår hotellsamarbeidspartner, med utrolig flott beliggenhet på kaia i Arendal. Med lekre lokaler og et spennende og innovativt matkonsept – Kitchen and Table, med inspirasjon fra Manhattan New York – er dette ett av Sørlandets fineste hoteller.

På Clarion Hotel Tyholmen skal vi både ha artistene boende, jazzkonserter og heftige klubb- og jamsessions!

APL | NOV

National Oilwell Varco – APL er markedsleder innen utvikling, produksjon og salg av bøyelastesystemer for olje og gass og beslektede teknologier i verden.

NOV – APL har vært medeier, partner og avgjørende støttespiller fra den spede starten. De preges av ansatte med entusiasme og humør og mange av disse er aktive i Canal Street.

Telecomputing

IT-bedriften Telecomputing (tidl. Doorway) har vært en viktig støttespiller og sponsor siden 2004. Daglig leder av regionkontoret i sør, Martin Tan, var i 8 år festivalens styreleder.

Telecomputing leverer våre IT-løsninger og bidrar med uvurderlig kompetanse.

Arendal kommune

Arendal kommune har hele tiden vært festivalens medeier, og en positiv og utviklingsorientert støttespiller.

Mange ansatte i kommunen er aktive i festivalen, og festivalarbeidet bringer mye god energi tilbake.

Aust-Agder fylkeskommune

Aust-Agder Fylkeskommune gikk inn som medeier i Canal Street høsten 2007. Fylkeskommunen er en aktiv og visjonær utviklingsaktør som har satt festivaler på dagsorden.

Mange av de ansatte i fylkeskommunen er entusiastiske gruppeledere og frivillige i CS.

Arendals Bryggeri

I Arendal brygget vi vår første undergjærede øl så tidlig som i 1846, så vi fulgte smakstrendene og markedsbehovene allerede den gangen. I løpet årene siden oppstarten har vi mottatt mange priser, utmerkelser og lovord for våre brygg.

Vi kaller oss ikke «Norges stolteste bryggeri» uten grunn!

Gard

Gard er et ledende selskap innen sjøforsikring, både nasjonalt og internasjonalt, med årlige premieinntekter på om lag USD 991 millioner (2015). Innen ansvarsforsikring (P&I) er gruppen verdens største aktør. Selskapet forsikrer over 12,600 fartøy og rigger og har kunder fra 89 ulike land.

Gard har om lag 460 ansatte fra mer enn 30 nasjoner, fordelt på 13 kontorer i alle tidssoner.

Agderposten

Agderposten er regionens ledende mediaaktør og en av festivalens hovedsamarbeidspartnere. Vi opplever å få både kreativ støtte og utfordringer i samarbeidet.

Agderposten er delaktige i både utvikling, trykk og distribusjon våre festivalaviser.

Del på: