Canal Street er helt avhengig av en stor og entusiastisk stab, og vi trenger hvert år noen nye frivillige til de ulike gruppene vakt, rigg, salg, artistkontakt, presse, osv… Nå åpner vi for registrering av nye frivillige!

Velkommen til nye frivillige!

Canal Street er kjent for sitt kompetente og entusiastiske frivllig-team. Canal Street har i 2012 behov for om lag 300 frivillige, fordelt på ulike grupper. Vi gleder oss til flotte musikalske opplevelser og andre sprell sammen med dere!

Skriv en mail til en av gruppene – eller meld deg til frivillig@canalstreet.no

Informasjon fra festivalen finner du her. Canal Street har en egen gruppe for frivillige, hvor dere kan stille spørsmål og få svar, og få ny informasjon kontinuerlig – se her. (du må be om å bli lagt til i denne gruppa).

Festivalkontoret på Poppes plass vil være åpent fra 11:00 til 20:00 hver dag under festivalen. Her kan du få svar på alt du lurer på som frivillig.