SørNorsk Jazzsenters eget store jazzensemble til Canal Street! Scheen er et fullblods, profesjonelt jazzorkester med en moderne, kontemporær stil og låtmateriale. Med Audun Kleive i spissen presenterer de bestillingsverket ”Auduns Univers”.

Scheen jazzorkester består av 13 profesjonelle musikere fra Grenlandsområdet, og ble startet i 2010. De har i de første årene utviklet og formidlet både egne versjoner av norske slagere (”Norsk Standard”) og egne verker og komposisjoner av bandets musikere. Scheen Jazzorkester (SJH) har i dag status som et regionalt ensemble for Sørnorsk jazzsenter.

På Canal Street vil de presentere Audun Kleives bestillingsverk for Scheen Jazzorkester (2013).
Bandets trommeslager, Audun Kleive, ble bedt om å skrive et helaftens verk for bandet. Audun Kleive er en av landets fremste trommeslagere, med et stort internasjonalt renommé. Kjent for samarbeid med bl.a. Jon Balke, Terje Rypdal, Marilyn Mazur og Jan Gunnar Hoff i tillegg til egne prosjekter med bl.a. Christian Wallumrød, Bugge Wesseltoft og Nils Petter Molvær.

Ellers består bandet av mange kjente og profilerte Grenlandsmusikere:
Guttorm Guttormsen har vært aktiv som treblåser og komponist siden tidlig på 70-tallet. Han var med å starte Telemark Teater, senere Teater Ibsen, hvor han har vært musialsk leder fra starten. Er en av landets mest brukte teaterkomponister.
André Kassen er saksofonist og komponist med mastergrad fra Konservatoriet i Kristiansand. Aktiv i jazzsammenheng og i samarbeid med lydkunstnere som Jan Bang og Erik Honoré.
.
Rune Klakegg (piano, gtrekkspill) har vært aktiv som musiker og komponist i det norske jazzmiljøet siden slutten av 70-tallet. Er nå med i «Lonely Woman», «Changes for Mingus» og «Rune Klakegg trio», i tillegg til diverse freelance- oppgaver.

Besetning:
Guttorm Guttormsen, André Kassen, Jon Øystein Rosland sax, Line Bjørnør Rosland klarinetter, Finn Arne Dahl Hanssen, Thomas Johansson tp, Magne Rutle, Benedikte Follegg Hol, Åsgeir Grong tb, Rune Klakegg p/trekkspill, Sondre Stordalen gtr, Jan Olav Renvåg b, Audun Kleive tr.

Del på: