Festivalkontoret er Canal Street sitt hjerte! Her kan hyggelige grønne frivillige som kan hjelpe deg med nesten alt! Kontoret er oppe under hele festivalen. Åpningstidene er:
22.juli 11.00 – 15.00 (akkreditering)
23. juli 11:00-20:00
24. juli 11:00-20:00
25. juli 11:00 – 20:00
26. juli 11:00 – 16:00
Her får du billetter, du bytter pass og billetter til bånd, informasjon, trøst og smil! Akkreditering av gjester og frivillige skjer også her – I hjertet av Canal Street!

Del på: