Dere har kanskje fått med dere at vi har lett etter en arbeidskollega til festivalleder Mats. Nå har vi har gleden av å presentere Maria Woie Litangen (36) fra Arendal som ny daglig leder i Canal Street!

– Dette er en milepæl for Canal Street, som utvider administrasjonen med nesten 100 %, og styrker den administrative kompetansen betydelig. Og det trengs! Canal Street er nemlig i vekst, og vi trenger å sikre drift og utvikling av både Canal Street AS og Canal Street Event AS, for vi har ambisjoner om stadig utvikling av nye opplevelser og aktiviteter i årene framover.

Festivalsjef Mats Aronsen

Maria har vært aktiv i Canal Street i omlag 5 år allerede, som gruppeleder for festivalkontoret. Hun har en bachelor i internasjonal markedsføring fra BI Oslo og Leeds University, og er i tillegg utdannet lærer ved UiA. Hun jobber for tiden som kontaktlærer på Stinta skole, og har tidligere jobbet på Hisøy skole og i administrasjonen på BI i Oslo.

I tillegg til solid utdanning og variert arbeidserfaring, er det selvsagt verdifullt med bakgrunn fra frivilligengasjementet i festivalen. Hun kjenner festivalen innenfra!

–Maria vil med sin bakgrunn bringe nye perspektiv inn i festivalen og være med på å løfte frem Canal Street som en enda viktigere og enda mer relevant kulturaktør i regionen i årene som kommer.

Styreleder Anders Holm

Maria starter i stillingen i løpet av mars måned.