Benytt anledningen til å skaffe deg Jazzpass til 2023-pris! Kr 985,– ut året!

>> Jazzpass finner du hos Ticketmaster <<

Under sommerens festival lanserte vi en ny festivalpass-variant: Jazzpass. Dette er en billettype som gir adgang til alt som skjer på jazzscenen; det vil si: tre kvelders moro med til sammen seks artister. Du kan også bruke dette passet til å komme inn på jammen seinere på kvelden.

Vi slipper første artister til jazzscenen allerede førstkommende mandag – følg med! Som i 2023 er det i byens storstue Arendal Kulturhus vi skal hygge oss også neste sommer.