Vamp

Vamp

Vamp består av Øyvind Staveland, Jan Toft, Bjørn Berge, Odin Staveland, Kjetil Dalland og Lars Eirik Støle. Du ser dem på Merdø onsdag 24. juli 2019!