Lyrikk og musikk

Ord, litteratur og lyrikk er nært sammenbundet med musikk. Også i år vil Canal Street by på et knippe av muligheter til å utforske dette.