Franje – festival i festivalen

Franje er en festival i festivalen, en gruppe som beveger seg helt i ytterkanten. Det er nå andre året vi inviterer denne troppen av kreative performance-kunstnere til oss.